Bạn có xây dựng ở Nga? Nếu bạn có nói tiếng nga ước lượng của công ty chúng tôi xây Dựng cung Ước tính phần Mềm mại. Nhân viên của chúng tôi bao gồm chuyên nghiệp nói tiếng anh chi phí kỹ sư với kinh nghiệm hơn mười năm trong đa quốc gia dự án cả cho thuê ngoài xây dựng ước tính và dịch vụ tư vấn

© 2002-2022 — company «Galaktika IT».